Rubriky
Nezařazené

Diplomové práce

Zde se nachází seznam v ČR vzniklých diplomových prací s tématem GSRD/LGBTQ+, pokud byste v seznamu chtěli zveřejnit práci, napište prosím na lgbt.psychologie@gmail.com.

Martina Pokertová: Všímavost u homosexuálně orientovaných osob

Karolína Slezáková: Suicidalita u mladých dospělých s homosexuální orientací

Kristýna Kafuňková: Sociální přijetí homosexuálních křesťanů, Homosexuální křesťané žijící v celibátu

Jan Šestauber: Neheterosexuálové a jejich self-esteem v kontextu praktikování katolické víry

Jiří Ammer: Sexuální orientace, genderový vývoj a gender-role behavior dětí homosexuálních rodičů: systematická review, Qualitative research of attachment relationships in homoparental families

Kateřina Stachová: Nebinární gender identity

Hana Dupalová: Život transsexuálů a vývoj jejich identity

Pavlína Gregorová: Vyrovnávání se rodičů s transsexualitou potomka

Karolína Štípská: Vliv přístupu pomáhajících profesí na tranzici u FtM

Zlata Heřmánková: Domácí násilí ve stejnopohlavních vztazích se zaměřením na proces hledání pomoci u obětí

Adrian Fontaine: Partner Communication and Satisfaction in Homosexual Relationships: A Qualitative Analysis

Miroslav Šubrt: Přístupy ke snové realitě a obsah snů u transsexuálních osob

Petr Šandera: Bariéry gay a lesbické mládeže při využívání sociálních služeb, Faktory ohrožující práci s gay a lesbickými klienty vnímané sociálními pracovníky

Eva Stejskalová: Koncepty maskulinity a její prožívání u otevřeně homosexuálních mužů

Petra Zoubková: Role internetu ve formování identity bisexuálních žen