Deklarace

podpory lidí v rámci genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti

 

Genderová, sexuální a vztahová rozmanitost (GSVR, z angl. Gender, Sexual, and Relationship Diversity) je inkluzivní koncept jdoucí za běžnou zkratku LGBTIAQ+, která je proměnlivá, nikdy ne úplná, vytváří optický klam, že se týká jen tzv. sexuálních menšin (přitom ve skutečnosti všichni čelí normativním očekáváním) a nezahrnuje vztahovou dimenzi. GSVR tak zahrnuje nejen lesby, gaye, pan/bisexuální, trans*, asexuální a intersex osoby, ale také genderově nonkonformní osoby, single jedince, lidi v BDSM či konsensuálně nemonogamních vztazích a další.

Empiricky podloženým faktem je, že lidé spadající pod GSVR jsou specificky zranitelnou skupinou, aniž by to vycházelo z podstaty jejich identit, sexuality a vztahů, ale z toho, jak čelí nepříznivému společenskému klimatu (tedy především cisheteronormativitě, sexismu a diskriminaci). Je u nich dobře zmapován vliv tzv. menšinového stresu nebo zvýšené riziko suicidality*, úzkostí a depresí. Přesto jsou GSVR lidé nadále objekty stigmatizace a patologizace, a to i ze strany odborné veřejnosti. Pomáhající profese přitom mohou samy být aktérem reprodukce normativity, hetero/cissexismu a stereotypů, když podléhají iluzi neutrality a nereflektují svou moc. Současně bohužel trvá, že GSVR tematika a reflexe moci a politického kontextu (ať už na úrovni společenské, nebo legislativní) není běžnou součástí pre/postgraduálního vzdělávání či sebezkušenostních výcviků.

Citlivé otázky ohledně GSVR tak jsou výzvou pro osobní a profesní reflexi, konfrontují naše zažité postoje, dosavadní znalosti a omezené osobní zkušenosti. V první řadě budí nejistotou a reakce odporu. S využitím Piagetových konceptů bychom mohli říct, že dochází k asimilaci, kdy nové informace jsou upraveny tak, aby odpovídaly našemu již vytvořenému pojetí, namísto akomodace, kdy nové informace nakonec vedou ke změně tohoto pojetí a našeho pohledu na svět.

Vyzýváme tak odbornou veřejnost k obezřetnosti v projevech v daných citlivých tématech a ke kritickému myšlení a reakcím na empiricky a eticky nepodložené projevy. Chceme vytvořit přátelské prostředí pro všechny, ve kterém jinakost nebude zdrojem studu a terčem znevažování, stigmatizace a patologizace. Zavazujeme se, že se průběžně budeme v oblasti GSVR dále vzdělávat a ostatním pomáhajícím pracovníkům a pracovnicím budeme poskytovat adekvátní podporu, reflexi, znalosti a zkušenosti, a to např. formou síťování, spolupráce, intervizí a sdílením odborných materiálů (včetně těch, které byly vytvořeny odborníky a odbornicemi spadajícími pod GSVR, kteří díky tomu mají jedinečný vhled do systému nerovností a normativit). Jsme přesvědčeni, že takový přístup pomůže lidem v pomáhajících profesích “vrátit půdu pod nohama” v době, kdy se mění paradigmata a přibývají nové informace a přístupy včetně apelu na citlivý přístup. Věříme, že pak budeme moci v daném poslání pomáhajících služeb poskytovat skutečnou podporu a pomoc.

*) Suicidalita dospívajících mužů je až z jedné čtvrtiny motivována právě zažíváním heterosexismu, bisexuální muži vykazují ještě vyšší riziko duševního stresu a riziko suicidality u trans dospívajících dosahuje skoro až 50 %. Naopak se ukázalo, že při schválení manželství pro všechny v USA celková suicidalita mládeže klesla o 14%.

Pozn.: 10. 6. 2024 byl zaměněn pojem „diverzita“ za slovo „rozmanitost“ a ang. zkratka GSRD za českou GSVR vzhledem k postupující adaptaci pojmu na české prostředí.

K naší deklaraci se může připojit kdokoliv z oblasti pomáhajících profesí prostřednictvím formuláře.

K deklaraci se připojují:
Mgr. Miroslav Šubrt, psycholog a psychoterapeut; AMRP, ČAP; www.miroslavsubrt.cz
Mgr. Jiří Procházka, poradenský psycholog, manželský a rodinný poradce, humanisticky a feministicky zaměřený psychoterapeut; AMRP, ČAP, Genderová expertní komora ČR; profil
Bc. Michaela Nepejchalová, sociální pracovnice v oblasti duševního zdraví, studentka adiktologie
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D., sociální geograf, výzkumný pracovník v oblasti sexuality; ČMPS; EUPHA Sexual and gender minority health section; Česká geografická společnost, www.michalpitonak.cz
Mgr. Dan Fayette, psycholog a terapeut; www.psycholog-fayette8.webnode.cz
Mgr. Jan Vojtko, psychoterapeut; ČAP, AMRP; www.potetovana-duse.cz
Mgr. Gaziza Lutseva, psychoterapeutka; SOFT; profil
Mgr. Josef Smrž, psycholog, psychoterapeut, sociální pracovník; ČAP, ČMPS; www.poradenstvismrz.cz
Lucie Návratová, studentka psychologie
Mgr. Přemysl Khýr, psycholog
Bc. Laura Henderson, arteterapeutka, Česká arteterapeutická asociace, Form & Flow
Mgr. Kamila Kudlvasrová, psychoterapeutka, krizová interventka; ČAP, SOFT
Kateřina Hudáčová, studentka psychologie
Mgr. Kristýna Vlčková, sociální pedagožka, terapeutka
Ing. Bc. Dana Janečková, studentka adiktologie
PhDr. Marie Bendová, psycholožka a psychoterapeutka; ČSKBT, ČNPS
Mgr. Zdeňka Voštová, psychoterapeutka a mediátorka; Climate Psychology Alliance, www.vostova.cz
Mgr. Petr Bednařík, psycholog, psychoterapeut, profil
BA Glynis Hull-Rochelle, dramaterapeutka; ADČR, Form & Flow
Bc. Kateřina Stachová, studentka psychologie
Mgr. Martina Demaj, psycholožka, gestalt koučka a case managerka; BONA, o.p.s.
Mgr. Jolana Novotná, poradkyně pro pozůstalé; Asociace poradců pro pozůstalé
Mgr. Bc. Zdeňka Pospíšilová, psycholožka; Česká společnost pro sexuální medicínu, Sexuologická společnost ČLS JEP, www.varias.cz
Anna Kubešová, DiS., sociální pracovnice
MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D, FECSM, gynekoložka, sexuoložka, psychoterapeutka
Mgr. Veronika Vytejčková, právnička a psychoterapeutka, www.veronika-vytejckova-terapie.cz
Mgr. Magdaléna Skřivánková, DiS., psychoterapeutka, VŠ pedagožka, www.areafausta.cz
Jiří Valášek, MA, MBA, psycholog, www.psychologista.com
Mgr. Ing. Martina Porkertová, psycholožka, psychoterapeutka
Mgr. Petra Urbanová, sociální pracovník a terapeut, www.psychoterapie-urbanova.cz
Mgr. Justýna Kvapilová, psycholožka
Mgr. Aneta Dorazilová, Ph.D., psycholožka a terapeutka
Bc. Martin Čihák, student psychologie
Mgr. Lenka Hlavičková, Ph. D., terapeutka, www.terapie-poradna.cz
Mgr. Katarína Durkáčová, psycholožka, psychoterapeutka; ČAP, ČSKBT, www.neveshlavu.cz
Mgr. Dana Šedivá, pedagožka, psychoterapeutka a supervizorka; ČAP, ČIS
Mgr. Jiří Ammer, psycholog a psychoterapeut; ČAP, www.psychoterapie-ammer.cz
Mgr. Lenka Beranová,
psycholožka
Mgr. Jana Slavíková,
manželská a rodinná poradkyně, psychoterapeutka, supervizorka; členka Prezidia AMRP
Mgr. Karel Pavlica, Ph.D., sociální pracovník, pracovník ve vzdělávání
Mgr. Marie Součková, psycholožka a konzultantka, www.ycluster.com
Mgr. Barbora Palatová, psycholožka a terapeutka, www.neveshlavu.cz
Mgr. Kateřina Holla, Ph.D., klinická psycholožka a psychoterapeutka; Česká psychiatrická společnost ČLS JEP, AKP, ČIS, Sexuologická společnost ČLS JEP, www.hollka.com
Mgr. Kristýna Hájková, psycholožka, www.psychologie-hajkova.cz
Mgr. Lucie Brandtlová, psychoterapeutka, sociální pracovnice; ČAP
PhDr. Marek Hošek, psychoterapeut, supervizor AMRP a ČAP; AMRP, ČAP, Česká daseinsanalytická společnost, www.psychoterapiehosek.webnode.cz
MA et Mgr. Martina Vávrová, tanečně pohybová terapeutka, krizová interventka, supervizorka ve výcviku; TANTER, www.tanecnitra.cz
Bc. Teodor Brzák, sociální pracovník, speciální pedagog
Eliška Smolková, studentka psychologie
Mgr. Michaela Matušková, psycholožka
Mgr. Lada Šůláková, sociální pracovnice, psychoterapeutka; ČAP, ladeni-duse.mozello.cz
Ing. Andrea Porschová, psychoterapeutka, profil
Markéta Matějová, studentka psychologie
Mgr. Pavel Jurníček, psycholog a psychoterapeut; ČAP, EAGT, www.psycholog-jurnicek.cz
Ing. et Ing. Petr Vykopal, kouč a mentor; EMCC, www.koucovaciatelier.cz
Agáta Hrdličková, lektorka a metodička primární prevence, studentka genderových studií
Mgr. Pavla Kremserová, psycholožka
PhDr. Hana Georgi, Ph.D., psycholog; ČMPS
Bc. Tereza Marková, sociální pracovnice, studentka psychologie
Mgr. Barbora Krčmářová, psycholožka, psychoterapeutka, krizová interventka, www.barakrcmarova.cz
Mgr. Jana Geisslerová, psycholožka, psychoterapeutka; Meetina z.s., www.meetina.cz
Mgr. Dita Horáková, adiktolog
Mgr. Ester Šromová, psycholožka
Mgr. Angelika Sbouli, psycholožka, herečka
Mgr. Gabriela Landsmannová, psychoterapeutka; ČAP, www.chciterapii.cz
Mgr. Ing. Eva Dubovská, Ph.D., psychoterapeutka, psycholožka
Mgr. Klara Vojkůvková, DiS., psychoterapeut
Mgr. Lenka Mottlová, terapeut, supervizor, sociální pracovník
Bc. Eva Rathouská, sociální pracovník – terapeut, www.cssdecin.cz
Mgr. Daniela Sedmihradská, psycholog a psychoterapeut; ČAP, www.sedmihradska.cz
Mgr. Petr Doležal, psycholog a psychoterapeut; AMRP, ČAP, profil
Mgr. et Mgr. Edita Henzl, psychoterapeutka; ČAP
Bc. Karolína Štípská, studentka psychologie
PhDr. Terézia Nováková, klinická psycholožka a psychoterapeutka
Mgr. Martin Šantrůček, DiS., terapeut, sociální pracovník, pedagog
Mgr. Klára Borůvková, psycholog, psychoterapeut
Mgr. Monika Štarková, psycholožka ve zdravotnictví pod odborným dohledem
MUDr. Olga Kunertová, psychoterapeutka, psychiatrička; ČAP, ČLK, ČLS, www.gaudia.cz
Mgr. Robert Brada, psycholog
Bc. Michaela Mařík DiS., psychoterapeutka, sociální pracovnice; www.noskovaterapie.cz
Mgr. Michala Krejčová, psychoterapeutka, sociální pracovnice; ČAP, www.terapiepraha.com
MUDr. Pavel Řezáč, psychiatr
Mgr. Ludmila Bártová, psycholožka
Mgr. et Mgr. Aleš Borecký, psycholog a psychoterapeut; www.soulgayte.cz
Mgr. Barbara Ernest, psycholožka a terapeutka, kandidátka na supervizorku ČIS, Česká společnost pro Gestalt terapii, Český institut pro supervizi; www.barbaraernest.cz
Václav Jehlička, student psychologie
Mgr. Zlata Heřmánková, psycholožka, krizová interventka
Mgr. Tereza Odstrčilová, psycholožka; www.psycholog-beskydy.cz
Bc. Jakub Luksch, student etiky v sociální práci
Mgr. Viktor Pasničenko, psycholog, kandidátní člen ČAP; www.pasnichenko.cz
Mgr. Hana Kovářová, psycholožka, psychoterapeutka ve výcviku
Mgr. Zuzana Janotková, psychoterapeutka, vysokoškolská pedagožka, supevizorka v psychosociální a pedagogické oblasti, mentorka; ČAP
Mgr. Tomáš Blaha, psycholog a manželský a rodinný poradce; AMRP
Bc. Natálie Wollerová, studentka psychologie
Mgr. Jan Soukup, psycholog a psychoterapeut; ČAP, ČSPM, CZEPS; www.psychoterapie-soukup.cz
Bc. Dávid Ivanoc, student psychologie (Mgr. stupeň)
Mgr. Lukáš Grochal, psychoterapeut, facilitátor, VŠ pedagog
Daniel Majer, DiS., student speciální pedagogiky, absolvent sociální pedagogiky
Mgr. Boris Štepanovič, psycholog, psychoterapeut; ČAP; www.borisstepanovic.cz
Hana Chalušová, psychoterapeutka; ČAP; www.terapienatelo.eu
Mgr. Barbora Pšenicová, konzultantka, sociální pracovnice, psychoterapeutka ve výcviku; www.psenicova.cz
Mgr. Jiří Čermák, psychoterapeut; ČAP; www.cermakjiri.cz
Mgr. Kristýna Jurošková, psycholog a terapeut ve výcviku
Mgr. Michaela Wurstová, psycholog, psychoterapeut; www.rozvojosobnosti.eu
Mgr. Jan Maršálek, psycholog a psychoterapeut; ČAP, AMRP, ČIB; www.janmarsalek.cz
Mgr. Lenka Beranová, psycholožka a psychoterapeutka
PhDr. Mgr. Josef Vošmik, sociální pracovník, etik
Mgr. Vlasta Čechová, psycholožka a rodinná terapeutka
Mgr. Leona Plášilová, psycholožka, psychoterapeutka a výzkumnice; www.jaknadusi.cz
Mgr. Michal Mynář, psychoterapeut; www.psychoterapie-brno.cz
Mgr. Petra Fialová, psycholožka a psychoterapeutka; ČAP; www.neveshlavu.cz
Bc. Kateřina Mašková, studentka psychologie, studentka genderových studií
Mgr.et Mgr. Kateřina Soumar, psycholožka a psychoterapeutka; ČAP
Bc. Helena Opletalová, krizová interventka, terapeutka; přidružený člen Českého institutu biosyntézy
Mgr. Andrea Stašek, výzkumník, PhD student, psycholog
Mgr. Kateřina Odstrčil Vlachynská, psycholožka ve zdravotnictví a terapeutka; ČAP; www.symedis.cz; www.vmezicase.cz
Jan Kostečka, supervizor, konzultant; www.tudytam-vzdelavani.cz
Bc. Hellen Holečková, psychoterapeutka, supervizorka; www.centrumhladina.cz
Martin Zikmund, psychoterapeut, www.zikmund.cz
Mgr. Kateřina Hábová, sociální pracovnice, terapeutka ve výcviku; www.katerinahabova.cz
Mgr. Lenka Beranová, psycholožka a psychoterapeutka; www.lenkaberanova.sluzby.cz
Mgr. Petra Lišková, psycholožka; ČAP
Mgr. Jarmila Krajčová, psychoterapeutka
Mgr. Iveta Kaplanová, psychoterapeutka; www.ivetakaplanova.cz
Bc. Lukáš Sabol, student sociální pedagogiky
Mgr. Pavla Schönová, psycholožka, terapeutka ve výcviku
Mgr. Alžběta Havelková, psycholožka a terapeutka; ČAP; www.terapiehavelkova.cz
Mgr. Ajka Dostálová, psycholožka, psychoterapeutka; ČAP; www.ajkadostalova.cz
Mgr. Tereza Pelletier, psychoterapeutka; www.psychoterapie-praha8.cz
Dominika Čechová, M.A., psychoterapeutka a lektorka; členka výboru ČAP; www.counseling.cz
Mgr. Zuzana Nápravová, psychoterapeutka a arteterapeutka; SLEA, kandidátní ČAP, ČAA; www.zuzananapravova.cz
Mgr. Tereza Kubišová, psychterapeut, krizový intervent, lektor; www.terezakubisova.webnode.cz
Mgr. Jana Besperátová, psychoterapeutka; ČAP; www.janabesperatova.cz
Mgr. Nina Šimůnková, psycholožka, psychoterapeutka
Mgr. Barbora Palatová, psycholožka a psychoterapeutka; kandidátní členka ČAP; www.neveshlavu.cz
Mgr. et Mgr. Pavel Rataj, psycholog, párový psychoterapeut; INPAT – Institut párové terapie, AMRP, ČAP; www.pavelrataj.cz
Mgr. Jiřina Maršálková, psychoterapeutka; www.terapierasinova.cz
Mgr. Zuzana Janotková, psychoterapeutka, VŠ pedagožka; ČAP
Mgr. et Mgr. Eva Šupej Kostolanská, psycholožka, právnička; ČAP; www.evakostolanska.cz
Mgr. Jana Radlička Kořínková, sociální pracovnice, terapeutka
PhDr. Lucie Čechová, psycholožka a psychoterapeutka; ČAP; www.terapiecechova.cz
PhDr. Andrea Lásková, psychoterapeutka; ČAP; www.andrealaskova.cz
Mgr. Lenka Brožková, psycholožka, psychoterapeutka
Mgr. Sabina Orlovská; psycholožka a psychoterapeutka; ČAP
Mgr. et Mgr. Jana Navrátilová Štoková, psycholožka, psychoterapeutka; ČAP; www.mojepsycholozka.eu
PhDr. Mgr. Klára Vožechová, psychoterapeutka, psycholožka; ČAP; www.klaravozechova.cz
RNDr. Barbora Javůrková, Ph.D., terapeutka, ekotoxikoložka; ČAP; www.rozumacit.com
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D, psychoterapeutka, adiktoložka, výzkumnice; ČAP, ČMPS, KAD, ČLK; www.adipa.cz
Mgr. Nina Buricová, psycholožka; Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí; www.zrp-lgbt.sk
Mgr. Iva Rolederová, psycholožka, psychoterapeutka; ČAP, AMRP, ČSSM
Bc. Sára Nekvasilová, studentka psychologie, krizová interventka
MUDr. Miloš Sedláček, psychiatr, psychoterapeut
Bc. Alice Urbancová, sociální patoložka, dynamicky orientovaná poradkyně a terapeutka v oblasti duševního zdraví a osobního rozvoje; www.poradnaalice6.webnode.cz
Mgr. Jenifer Kaločová, psycholožka a psychoterapeutka; www.kalocova.cz
Bc. Karolína Jelínková, sociální pracovnice; www.sos-vesnicky.cz
Mgr. Kristýna Matoušová, psycholožka a psychoterapeutka; ČAP; www.kristynamatousova.com
Mgr. Darina Fialova, klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka; AKP, ČAP; www.psycholog-terapie.cz
Jirka Drahota, psychoterapeut, předseda ČAP; EAP, ČAP, ČPTS
Mgr. Zuzana Adamčíková, klinická psycholožka a psychoterapeutka
Mgr. Eva Krausová, psycholožka, psychoterapeutka; ČAP; www.psycholog-krausova.cz
Nicole Pauline Nozar, psycholožka
Mgr. Michaela Veselá, psycholožka, psychoterapeutka; ČAP; www.psycholog-vesela.cz
Bc. Ondřej Knor, student psychologie FF UK
Mgr. Martina Vávrová, tanečně pohybová terapeutka, krizová interventka, supervizorka; TANTER
Mgr. Ivana Bařinková, sociální pracovnice, terapeutka
Katie Valentová, sexology coach/sexuologická poradkyně, www.sexology-coaching.com
Mgr. Michaela Špačková, psychoterapeutka; ČAP; www.terapiespackova.cz
Mgr. Erika Vlasáková, psycholožka a psychoterapeutka; ČAP; www.psychoterapie.vlasakova.com
Dita Vojířová, sociální pracovník
Mgr. Eva Kopřiva, psycholožka a psychoterapeutka; www.evakopriva.cz
Mgr. Patrik Rudolf, školní psycholog
Mgr. Adéla Jelínková, psycholožka a psychoterapeutka
Mgr. Irena Bublíková, psycholožka ve zdravotnictví
PhDr. Mgr. Ing. Jarmila Adamove, psycholožka; ČAP, ČIPE, AMRP, ČMPS; www.psychologie-adamove-jarka.cz
Mgr. Lenka Pelechová, krizový intervent, sociální pracovník; www.ipsp.cz, www.lenkapelechova.cz
Mgr. David Piňos, mentor Sbarvouven.cz; www.sbarvouven.cz
Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., akademická pracovnice, katedra psychologie, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Mgr. Iva Kramolišová, psycholožka, www.ivapsycholog.cz
Mgr. Ing. Helena Janíková, psycholožka, psychoterapeutka; AMRP, ČAP
Mgr. Vendula Prokopová, klinická psycholožka a psychoterapeutka; AKP, ČSGT
Mgr. Edita Táborská Floriánová, psycholožka a psychoterapeutka; ČAP; www.psycholog-terapeutka.cz
Bc. Michaela Řepová, socioložka/ sociální pracovnice pro oběti domácího a sexuálního násilí; Persefona
Bc. Kateřina Pažourek, sociální pedagog, krizový intervent, terapeut; ČAP; www.dusevnipohoda.cz
Bc. Zuzana Junková, psychoterapeutka
Mgr. Ondřej Pečený, psychoterapeut, psycholog člen výboru; ČAP; www.ondrej-peceny.cz
Mgr. Bc. Veronika Endreslová, klinická psycholožka, psychoterapeutka
Bc. Gilbert Noam, student psychologie
Mgr. Tereza Štětinová, psycholožka a frekventantka psychoterapeutického výcviku
Mgr. Veronika Vodová, psycholožka a terapeutka
Mgr. MgA. Helena Bezděková, psycholožka, psychoterapeutka, lektorka; www.helenabezdekova.cz
Mgr. Jana Valdrová, Ph.D., jazykovědkyně, soudní znalkyně v oblasti jmen; www.valdrova.cz
MUDr. Vanda Lukáčová, psychiatrička
Mgr. Lenka Fořtová, psychoterapeutka, speciální pedagožka; ČAP; www.fortera.cz
Mgr. Hana Gerner, psycholožka a psychoterapeutka
Vladimír Marček, Ph.D., psycholog a psychoterapeut; ČAP, APA; www.psychoterapie-marcek.cz
Mgr. Petra Stěhulová, psychoterapeutka; ČAP; www.pstherapy.cz
Bc. Mgr. Lenka Schovancová, psycholožka, www.duvernemisto.cz
Mgr. Tereza Schmoranz, psychoterapeutka; ČAP; profil
Mgr. Gabriela Vršková, klinická psycholožka, psychoterapeutka
Mgr. Gabriela Luková Sittová, psycholožka a psychoterapeutka; ČAP, SOFT; www.lukovasittova.wixsite.com/psycholog
Mgr. Matěj Horák, etik, psychoterapeut; G-I; www.matejhorak.cz
Mgr. Dominika Kostovová, psycholog, terapeut; web
Bc. Tereza Černá, studentka psychologie
PhDr. Marek Jančok, klinický psycholog, psychoterapeut; AKP, ADP, AFP
Mgr. Nikola Kročková, psycholožka
Bc. Markéta Chlupová, adiktoložka, sociální pracovnice, psychoterapeutka, studentka supervize; ČAP
Mgr. Martina Švédová, PhD, terapeutka a lektorka; www.martinasvedova.cz
Mgr. Dominik Fojtík, psychoterapeut ve výcviku; www.dominikfojtik.cz
Mgr. Kateřina Klapilová Ph.D. (ECPS), vedoucí výzkumný pracovník Centra pro sexuální zdraví a intervence NUDZ; psychosexuolog; ESSM/ISSM, ČSSM, SS ČLS JEP
Mgr. Vladimír Krutina, CSB, SEP, terapeut Somatic Experiencing® se zaměřením na sexuální trauma; Asociace Somatic Experiencing ČR; www.vladakrutina.cz
Mgr. Adam Šimek, terapeut (zaměřen na trans a nebinární klientelu), sociální pracovník; www.adamsimek.com
Mgr. Daria Gociek, psycholožka a terapeutka; ČMPS
Mgr.Veronika Denková, pedagožka
Mgr. Michaela Syslová, psycholožka, krizová interventka, koučka; www.syslova.cz
Mgr. Kateřina Ožanová, klinická psycholožka, psychoterapeutka a Gestalt supervizorka; AKP ČR, ČSGT, ČPtS ČLS; www.psycholozka-ostrava.cz
Mgr. Martin Štýber, psycholog
Bc. Radka Výborná, psychoterapeutka ve výcviku, studentka psychologie; www.vybornaradka.cz
Mgr. Nikola Divišová, psycholožka
PhDr. Olga Krajčová, psycholožka, psychoterapeutka; www.olgakrajcova.cz
Bc. et Bc. Josefína Kodet Kuchařová, studující psychologie, školní psycholožka a lektorka duševní zdravovědy
MgA. Martin Heřman Frys, DiS., psychoterapeut, supervizor; ČAP, ČIS, PBSP CZ; www.frys-martin.com
Mgr. Ing. Wanda Vozáryová, psycholožka
MUDr. Barbora Rodi, psychoterapeutka, praktická lékařka; ČLK; www.spimlepe.cz
Mgr. Jana Procházková, psycholog ve zdravotnictví, psychoterapeut, krizový intervent; AKP ČR
Mgr. Jana Čížková, psycholožka a psychoterapeutka; ČAP, ČMPS
Mgr. Dana Urbanová, psycholožka ve zdravotnictví, krizová interventka
PhDr. Tadeáš Janda, psycholog
MUDr. Jiří Strnad, psychiatr, psychoterapeut
Mgr. Vilma Táborská, psychoterapeutka, adiktoložka
Mgr. Petra Jelínková, psychoterapeutka ve výcviku a výzkumnice; ČAP, CZEPS; profil
Mgr. Barbora Skybová, psycholožka a psychoterapeutka; AKP, Psychoonkologická sekce ČOS při ČLS JEP
PhDr. Hana Smitková, Ph.D., psychologička, supervízorka; www.hanasmitkova.com
Bc. Johana Sládková, studentka psychologie, frekventantka psychoterapeutického výcviku
Bc. Tereza Koch Dufková, Dis., psychoterapeut, krizový intervent, sociální pracovník; kandidátské členství ČAP; www.respektujeme.se
Mgr. et Mgr. Alice Pohořská, speciální pedagožka, terapeutka ve výcviku

Celkem 235 připojených osob k 10. 6. 2024.

Deklaraci v červenci 2021 vyjádřila podporu i Rada Českomoravské psychologické společnosti.
Za organizace se dále připojují:
Prezidium Asociace manželských a rodinných poradců ČR (leden 2022)
Institut párové terapie INPAT (Pavel Rataj a Honza Vojtko, pároví psychoterapeuti, partnerští poradci)
Online poradna Sbarvouven.cz (Prague Pride, www.sbarvouven.cz)

Další připojení:
Mgr. Zuzana Gabrišová, PhD, básnířka, překladatelka

Pokud si přejete odebrat nebo aktualizovat své údaje, prosím, napište na lgbt.psychologie@gmail.com. Stejně tak nám prosím nahlaste případné chyby či duplicity v seznamu. Děkujeme.

Použité zkratky:
ADČR= Asociace dramaterapeutů ČR
AKP = Asociace klinických psychologů
AMRP = Asociace manželských a rodinných poradců ČR
ČSGT = Česká společnost pro gestalt terapii
ČSKBT = Česká společnost kognitivně-behaviorální terapie
ČMPS = Českomoravská psychologická společnost
ČAP = Česká asociace pro psychoterapii
ČIS = Český institut pro supervizi
EMCC = European Mentoring and Coaching Council
SOFT = Společnost rodinných a systemických terapeutů

Literatura

Meg-John Barker, Jules Scheele: Queer (A graphic history). London: Icon Books 2016
https://www.amazon.co.uk/Queer-Graphic-Introducing-Meg-John-Barker/dp/1785780719

Meg-John Barker, Jules Scheele: Gender (A graphic guide). London: Icon Books 2019
https://www.amazon.co.uk/Gender-Graphic-Introducing-Meg-John-Barker/dp/1785784528/

Meg-John Barker: Good Practice across the Counselling Professions 001: Gender, Sexual, and Relationship Diversity (GSRD). British Association for Counselling and Psychotherapy 2017
https://www.bacp.co.uk/media/5877/bacp-gender-sexual-relationship-diversity-gpacp001-april19.pdf

Guidelines for Psychologists Working with Gender, Sexuality and Relationship Diversity. British Psychological Society 2019
https://www.bps.org.uk/news-and-policy/guidelines-psychologists-working-gender-sexuality-and-relationship-diversity

Doporučený postup pro psychologickou praxi s lesbami, gayi a bisexuálními klienty/kami. APA, Queer Geography (překlad RNDr. Michal Pitoňák, PhD.) 2018
https://www.queergeography.cz/apa-doporuceny-postup/

Sand C. Chang, Anneliese A. Singh, lore m. dickey: A Clinician’s Guide to Gender-Affirming Care: Working with Transgender and Gender Nonconforming Clients. Oakland: New Harbinger Publications 2019
https://www.amazon.com/Clinicians-Guide-Gender-Affirming-Care-Nonconforming/dp/1684030528

Karel Pavlica (ed.): Specifika sociální práce respektující genderovou, sexuální a vztahovou rozmanitost I: To nejdůležitější z oblasti genderové, sexuální a vztahové diverzity a respektující sociální práce. Praha: Prague Prague 2020
Příručka vznikla ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí
https://praguepride.cz/cs/kdo-jsme/media-download/publikace/84-specifika-socialni-prace-respektujici-gederovou-sexualni-a-vztahovou-rozmanitost/file

Karel Pavlica (ed.): Specifika sociální práce respektující genderovou,
sexuální a vztahovou rozmanitost II: Životní situace
. Praha: Prague Pride 2021
Příručka vznikla ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí
https://praguepride.cz/cs/kdo-jsme/media-download/publikace/92-specifika-socialni-prace-respektujici-genderovou-sexualni-a-vztahovou-rozmanitost-cast-2/file

Doležalová, P., Heumann, V., Orlíková, B., Hull-Rochelle, G., Pavlica, K., et al.: Rozvoj duševní pohody u transgender klientů. Poznatky a holisticky orientovaný terapeutický přístup. Klecany: Národní ústav duševního zdraví 2021
https://www.nudz.cz/files/pdf/rozvoj-dusevni-pohody-u-transgender-klientu.pdf

Průvodce tranzicí pro trans* lidi. Trans*parent 2021
https://jsmetransparent.cz/wp-content/uploads/2021/04/Pruvodce_tranzici_pro_trans_lidi.pdf

Karel Pavlica (ed.), Adéla Horáková, Tereza Pelechová, Michal Pitoňák, Jiří Procházka, Aleš Rumpel, Radek Šoustal: Duhové rodiny v systému náhradní rodinné péče (Příručka pro pracovníky a pracovnice v oblasti sociálně-právní ochrany dětí). Prague Pride 2020
https://www.praguepride.cz/cs/kdo-jsme/media-download/publikace/85-duhove-rodiny-v-systemu-nahradni-rodinne-pece/file

Geri Weitzman, Ph.D., Joy Davidson, Ph.D., Robert A. Phillips, Jr., Ph.D.:
What Psychology Professionals Should Know About Polyamory. 2009-2010
https://www.communitysolutionsva.org/files/What_Psychology_Professionals_Should_Know_About_Polymory.pdf

Datum publikování deklarace: 15. 6. 2021