O nás

Jsme skupina odborníků a odbornic z oblasti psychologie, kterým není lhostejná současná situace v oblasti péče o duševní zdraví queer osob. Z toho důvodu jsme založili tento web, na kterém najdete materiály a odkazy, které Vám mají potenciál pomoci k dobré praxi s genderově, sexuálně a vztahově rozmanitými lidmi (mezi které patří lesby, gayové, bisexuální, asexuální, trans, nebinární a queer osoby, ale také genderově nonkonformní lidé, single osoby, lidé žijící v nonmonogamních a BDSM vztazích a další).

Materiály jsou určeny především pro odborníky a odbornice z oblasti psychologie a psychoterapie, ale podporu zde najdou i lidé z dalších pomáhajících profesí (pedagogové, lékařky, sociální pracovnice aj.). Web je také určen pro poučené laiky a klienty*klientky samotné, kterým může pomoci rozpoznat, zda se názory a služby profesionálů, se kterými přicházejí do kontaktu, slučují se současnými etickými nároky.

Vycházíme z afirmativního přístupu, který doporučují významné psychologické asociace (jako americká, britská, australská a jihoafrická). Stavíme se proti jakýmkoliv formám „konverzní terapie“.

Web je spravován paralelně s Facebookovou skupinou LGBT+ psychologie CZ/SK sdružující více jak 1 200 osob z pomáhajících profesí, která slouží jako most k širší skupině odborníků.

Pořádáme vzdělávací akce, intervize a podporujeme networking podobně smýšlejících.

Spolupracujeme se Sekcí pro psychologii genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti při ČMPS.