Doporučené postupy

Zdroje v češtině

Doporučený postup pro psychologickou praxi s lesbami, gayi a bisexuálními klient-y/kami vydaný Americkou psychologickou asociací v roce 2012 a přeložený RNDr. Michalem Pitoňákem, Ph.D.
Rozvoj duševní pohody u transgender klientů, vydal NUDZ v r. 2021 (kolektiv autorů)
Standardy péče o zdraví transgender a genderově rozmanitých osob, verze č. 8, vydal NUDZ r. 2024/ WPATH r. 2022, přeložil Mgr. Viktor Heumann

Specifika sociální práce respektující genderovou, vztahovou a sexuální rozmanitostí (To nejdůležitější z oblasti genderové, sexuální a vztahové diverzity a respektující sociální práce), vydal Prague Pride 2020-2022, kol. autorů:
I. díl – nejdůležitější témata, základní pojmy, respektující sociální práce;
II. díl (Sociální situace) – práce s dětmi, rodinami, stárnoucí populací;
III. díl (Rizikové jevy) – násilí ve vztazích, závislosti, ohrožené skupiny, „konverzní terapie“

Duhové rodiny v systému náhradní rodinné péče (Příručka pro pracovníky*pracovnice v oblasti sociálně-právní ochrany dětí), vydal Prague Pride v roce 2020 (kolektiv autorů).

Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči neheterosexuálním a genderově rozmanitým osobám, vydali NUDZ, Queergeography a In Iustitia r. 2022, autoři: RNDr. M. Pitoňák, Ph.D., Mgr. M. Macháčková.

Prohlášení o postoji Americké psychologické asociace k afirmativní inkluzivní péči založené na důkazech pro transgender, genderově rozmanité a nebinární osoby, řešení dezinformací a roli psychologické praxe a vědy (2024, český neoficiální překlad, autoři: Adam Šimek, Lucie Návratová)

Zdroje ve slovenštině

Výskumný ústav detskej psychológie a psychopatológie:

Deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo rozmanití v edukačnom aj poradenskom procese (2022)

Deti a mladí ľudia, ktorí sa identifikujú ako gejovia, lesby a bisexuáli, v edukačnom a poradenskom procese (2022)

Další zdroje v angličtině

Americká psychologická asociace:

Guidelines for Psychological Practice with Sexual Minority Persons (2021)

Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender Nonconforming People (2014)

Answers to your questions about transgender people, gender identity, and gender expression (2011)

Britská psychologická společnost:

Guidelines for Psychologists Working with Gender, Sexuality and Relationship Diversity (2019)

Britská asociace pro poradenství a psychoterapii:

Good Practice across the Counselling Professions: Gender, Sexual, and Relationship Diversity (2019)

Psychologická společnost Jižní Afriky:

Practice Guidelines For Psychology Professionals Working With Sexually And Gender-Diverse People (2017)

Světová profesionální asociace pro transgender zdraví:

Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People (2022)

Evropská asociace pro psychoterapii:

EAP statement on conversion therapy (2017)

__________________

Pokud jste vydali publikaci, o které si myslíte, že by mohla být v tomto seznamu, prosím, ozvěte se nám.